Radošā darbnīca – Vides stāsti Vidzemē 2013

Jauniešu neformālā grupa „Digitrix” ir izveidota 2008.gadā. Tajā darbojas radoši un aktīvi jaunieši, kuru galvenais uzdevums ir veicināt aktīvu laiku pavadīšanu izmantojot modernās tehnoloģijas, pētot un runājot par aktuālām un nozīmīgām tēmām, kas skar sabiedrību.

vsv2013a

Kopš 2008.gada jauniešu neformālā grupa „Digitrix” ir izveidojuši dažādas ar foto un video saistītas darbnīcas. Tās notika lielākajos mūzikas festivālos – „Positivus”, „Laba daba”, „Zvērā”, starptautiskajā kultūras forumā “Baltā Nakts”, izglītības iestādēs – Rīgas Amatniecības vidusskola un Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola un citur – Hotel Elizabete, Ēnu dienu ietvaros mūsu grupas telpās. Visa informācija, kas bija nepieciešama, kā arī dažādas pamācības bija atrodama grupas izveidotajās mājas lapās www.digitrix.lv un www.radiunradi.lv

vsv2013

Neformālajā grupā „Digitrix” darbojas jaunieši ar dažādu pieredzi. Visus viņus apvieno vēlme dot savu ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Tiek meklēti radoši, interaktīvi, jauniešiem interesanti paņēmieni, lai aktualizētu sabiedrībai nozīmīgas un sarežģītas tēmas. Vēlāk tiek veidotas radošas darbnīcas, kurās dalībnieki, veidojot audiovizuālos darbus, pauž savu viedokli un skatījumu konkrētās tēmas ietvaros. Izveidotie darbi tiek ievietoti masu medijos (TV, interneta mājas lapas, radio, prese un sociālie mediji), lai kampaņas veidā informētu pārējo sabiedrības daļu.

Biedrības darbību veicina:

• ar iniciatīvu apveltīti jaunieši;

• piedalīšanās dažādos sabiedriski aktīvos pasākumos un pašizglītošanās;

• sadarbība ar mācību iestādēm;

• aktīva līdzdalība projektu konkursos.

 Projekta mērķi ir :

• veidojot debates, radīt jauniešiem projekta tēmas pilnīgāku izpratni balstot to uz krasu attieksmju, viedokļu, ikdienas piemēru dažādību,

• sniegt informatīvo materiālu par cilvēku ietekmi uz apkārtējo vidi, dabu;

• krievvalodīgo jauniešu iesaistīšana projekta realizēšanā;

• rosināt projekta dalībnieku un citu cilvēku vēlmi veikt ilgtspējīgas darbības dabai draudzīgākas vides izveidošanā,

• rosināt jauniešus meklēt jaunus radošus paņēmienus, lai sekmētu aktīvāku sabiedrības iesaistīšanu nozīmīgu un sarežģītu problēmu risināšanā.

 Projekta uzdevumi ir:

• sniegt informatīvo materiālu par cilvēku ietekmi uz apkārtējo vidi, dabu;

• veidot diskusijas starp pieaicināto ekspertu un projekta dalībniekiem, lai veicinātu pilnīgāku izpratni par globālajiem vides izmaiņas procesiem, klimata pārmaiņām un sekām, ko tās radīs;

• ar pieaicinātā eksperta palīdzību izanalizēt situāciju, kāpēc sabiedrībā izveidojušies dažādi, savstarpēji pretrunīgi viedokļi par dabai draudzīgas vides saglabāšanas procesiem;

• ar radošās darbnīcas palīdzību izveidot audiovizuālos darbus, kas tematiski atbilst un papildina diskusijas laikā pārrunātās aktivitātes par cilvēku (sabiedrības) ietekmi uz apkārtējo vidi;

• radošo darbnīcu darbības rezultātā tapušo audiovizuālo darbu publicēšana medijos, kas par vides problēmām informēs pārējo sabiedrības daļu un veicinās tās aktīvāku līdzdalību notiekošajos procesos, tā veidojot jauniešu neformālā grupas „Digitrix” projekta „Vides stāsti Vidzemē” gaitā izveidoto darbu efektīvu pielietojumu arī pēc projekta realizēšanas.

 Neformālās jauniešu grupas „Digitrix” mērķi ir vispārīgi – sabiedrības izglītošana, dažādu kultūras pasākumu pilnveidošana, vides saglabāšana.


Publicēts: Wednesday, 20. March, 2013., plkst. 10:56 | Kategorijā: Jaunumi

Pirms pievieno komentāru - apdomā tā lietderību sabiedrībai. Mēs paturam tiesības rediģēt, cenzēt vai pat dzēst komentārus, kas ir aizskaroši, rupji, pārkāpj likumā noteiktās normas vai satur informāciju (t. sk. saites), kas neatbilst raksta tēmai.

You must be logged in to post a comment.

Augšā!