Stop motion konkursa nolikums

StopMotion KonkurssNolikumsDX

Konkursa norise:
Lai piedalītos konkursā dalībniekam jāiesniedz paša izveidota stop motion animācija par vidas saudzēšanas un saglabāšanas tēmu.

Konkursa norises laiks:
Konkurss notiek laikā no š.g. 23.marta  līdz  30. maijam.

Darbu iesniegšanas kārtība:
Darbus varat iesūtīt līdz š.g. 25. maijam, nosūtot elektroniski ar norādi „Stop motion konkursam” uz e-pastu vsv@multilaboratory.eu. Lūgums pievienot arī savu vārdu!  Ja darbs tiek izveidots radošās darbnīcas „Vides stāsti Vidzemē” norises laikā, darbs uzreiz tiek ievietots projekta mājaslapā www.radiunradi.lv un www.digitrix.lv . Uzvarētāju noteiks konkursa žūrija.

Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR likumdošanas normām, autortiesību un morāles un ētikas normām.
Darbi, kuru iesniegšana vai noformējums neatbilst konkursa nolikumam, netiek pieņemti dalībai konkursā.
Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.radiunradi.lv  interneta mājas lapā.Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi var tikt izmantoti pēc konkursa organizatoru ieskatiem konkursa un radošās darbnīcas „Vides stāsti Vidzemē” popularizēšanā, ievotojot darbus www.radiunradi.lv  vai citās interneta vietnēs, atsaucoties uz autoru.
Apbalvošana un darbu izrādīšana:
Konkursa rezultātu paziņošana notiks š.g. 30. maijā mājas lapā www.radiunradi.lv  un Digitrix.lv sadaļā „Konkursi”. Informācija par balvu pasniegšanu tiks nosūtīta autoram prsonīgi. Konkursa rezultāti publiski tiks paziņoti 28.maijā mājaslapā www.radiunradi.lv .

Konkursa organizētāju kontaktinformācija:

Papildus informāciju par konkursu var saņemt rakstot uz e-pastu vsv@multilaboratory.eu

Augšā!